Cookies op De Texelse Makelaars

Fijn dat je verder wilt lezen. We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken. Op onze website kun je ook onze Privacyverklaring vinden.

Nieuws

Erfbelasting bepaald door robot

Als iemand overlijdt zullen de erfgenamen erfbelasting moeten betalen over het vermogen van de overledene. Het vermogen bestaat veelal uit een spaarrekening, effecten, lijfgoederen, wellicht een auto en soms wat antiek, maar de belangrijkste waarde component waarover erfbelasting betaald moet worden is de waarde van de woning of bij een ondernemer het bedrijfspand.

De waarde die voor de erfbelasting moet worden opgegeven is de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt ook gebruikt voor uw aanslag onroerende zaak belasting, waterschapsheffing, eigenwoning forfait etc. maar sinds enkele jaren ook voor de erfbelasting.

Deze WOZ waarde wordt modelmatig vastgesteld door een robot. Gemeentes voeden deze computergestuurde robots met informatie uit ongedefinieerde en niet gecontroleerde databronnen en het systeem braakt hierna een waarde uit, waarover de betraande weduwe de erfbelasting mag betalen.

Hoewel de mogelijkheid bestaat om als erfgenaam bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de WOZ waarde, zijn slechts enkele zich hiervan bewust. Veelal wordt er afgerekend over de door de robot bepaalde waarde.

Sinds de intrede van het NRVT, Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, dient elk taxateur ingeschreven te staan in één van de 4 registers. Deze organisatie controleert of de taxateur nog wel voldoende kennis van de materie heeft, verplicht hem om jaarlijks meerdere dagen cursussen te volgen, om aan allerlei uitgebreide nationale en internationale regelgeving te voldoen én voor zijn werkzaamheden zelfs een dure aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten.

De Nederlandse taxateur dient aan veel regels te voldoen om op een deskundige, objectieve en controleerbare wijze, een gedegen taxatierapport te kunnen leveren.

Hoe anders werkt de wet WOZ.

Computer gestuurde robots verwerken allerlei data uit verschillende digitale databanken en stellen modelmatig een waarde vast, zonder dat deze gecontroleerd of gevalideerd worden door mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. De robot bepaalt de waarde, dus uiteindelijk ook de hoogte waarover de erfgenamen erfbelasting dienen te betalen.
In Nederland zijn meerdere gemeentes waar zelfs geen gediplomeerd, laat staan beëdigd taxateur werkzaam is. De robot doet het werk en zolang het systeem werkt, zal de uitkomst wel goed zijn, zo wordt geredeneerd.

Recent heb ik als beëdigd WOZ-taxateur een cliënt bijgestaan in een beroepszaak bij de Rechtbank omdat hij het niet eens was met de hoogte van de door de robot vastgestelde waarde. De ‘taxateur’ van de gemeente was niet ingeschreven bij het NRVT, wist zich geen raad met de door de rechter gestelde vragen welke, in deze casus, huurwaarde er gebruikt was, laat staan dat hij een onderbouwing kon geven van de kapitalisatiefactor. Hij kon alleen herhalen wat het systeem had uitgespuwd.

Gelukkig zijn onze rechters wél goed op de hoogte van de wijze waarop dergelijke waarderingen tot stand komen en zij wees de gemeente/taxateur er dan ook fijntjes op dat een nadere onderbouwing echt noodzakelijk is om tot een juiste en objectieve waarde te komen.

Helaas heeft de rechter zich in bovenstaande casus niet uitgesproken of een WOZ waarde moet worden vastgesteld door een taxateur die in de kamer WOZ van het NRVT moet staan ingeschreven.

Lees meer

Erfbelasting bepaald door robot


Bezit van recreatiewoning wint sterk aan populariteit

Bezit van recreatiewoning wint sterk aan populariteit

De vraag naar recreatiewoningen neemt sterk toe. Door de lage rentestand is het vakantiehuis als belegging weer populair. De voorraad recreatiewoningen is in de afgelopen 10 jaar met ongeveer 15 procent toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van het Bureau Stedelijke Planning, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), over huidige stand van zaken op de markt voor recreatiewoningen.
Door de financiële en economische crisis was er na 2008 wel sprake van een afname van de groei. Maar op dit moment zijn er weer veel plannen voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen.

"De toegenomen vraag naar recreatiewoningen is een zeer positieve ontwikkeling. Het geeft aan dat consumenten ook op deze markt meer vertrouwen krijgen. Dit geeft de burger moed", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. "Met name nieuwe recreatiewoningen zijn bij de consumenten in trek. Nieuw opgeleverde vakantiewoningen verkopen veel beter dan de verouderde voorraad."

In het afgelopen jaar zijn er circa 1.100 recreatiewoningen in Nederland gerealiseerd. Dit betekent een forse toename ten opzichte van 2012 toen nog sprake was van 400 gerealiseerde woningen. Wel ligt dit aantal nog onder het 10-jarig gemiddelde van 1.500 woningen per jaar.

Uit het rapport blijkt dat er duidelijk een tweedeling in de markt is. De vraag concentreert zich in de regio's met een grote toeristische aantrekkingskracht. Vooral de kustregio's, Zeeland en de Waddeneilanden, zijn populair. Vanuit het buitenland trekt de vraag aan, met name vanuit Duitsland.

Ook zijn er regi's die het moeilijk hebben, zoals Brabant, Drenthe en Limburg. Hier lopen de verkooptijden lopen sterk op. Er is in deze gebieden sprake van een weinig dynamische markt.

De verkooptijden zijn in 2014 met 20 procent toegenomen tot gemiddeld 535 dagen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de problematiek rond de verouderde voorraad. Dit blijkt onder andere in het kustgebied Zuid-Holland waar de verkooptijd fors gestegen (+128 procent) is. Volgens makelaars gaat het hier om een sterk verouderde voorraad. Bovendien heeft de concurrentie van nieuwbouw in Zeeland effect op de vraag. Onder meer in Noord-Holland en Zeeland daalden de verkooptijden.

Lees meer

Bezit van recreatiewoning wint sterk aan populariteit