Cookies op De Texelse Makelaars

Fijn dat je verder wilt lezen. We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. Je gaat akkoord met onze cookies als je onze website blijft gebruiken. Op onze website kun je ook onze Privacyverklaring vinden.

Klachtenprocedure

Stap 1

Als u een klacht over onze werkwijze heeft hopen wij dat u ons hiervan in kennis wilt stellen. Alleen op deze wijze kunnen wij proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

De Texelse Makelaars
Bernhardlaan 182
1791 XJ Den Burg – Texel
Telefoon: 0222 – 313 555
Email: info@detexelsemakelaars.nl


Stap 2

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen zeven dagen ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 28 dagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 28 dagen een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen. Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap drie.


Stap 3

De NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid behoort te krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. Bij het behandelen van klachten is De Texelse Makelaars daarmee uw eerste aanspreekpunt. Mocht u echter van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de NVM, die een eigen klachtenprocedure kent.


Stap 4

NVM-Consumentenvoorlichting:
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kunt u de klacht doorsturen aan de NVM, waar Consumentenvoorlichting de klacht verder in behandeling zal nemen. Ook is het mogelijk om telefonisch bij deze afdeling informatie in te winnen, voordat u een klacht indient bij de makelaar. NVM-Consumentenvoorlichting fungeert als aanspreekpunt voor een ieder, die bij een vraag of een klacht over een NVMmakelaar geïnformeerd wil worden. Naast informatie over NVM-makelaars in het algemeen en informatie over wat u van een NVM-makelaar mag verwachten, kan NVMConsumentenvoorlichting u informeren over de mogelijkheden om over uw klacht een oordeel te krijgen. NVM-Consumentenvoorlichting kan alleen informeren, niet oordelen. NVM-Consumentenvoorlichting is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer: 030 – 6085189 of via e-mail: cv@nvm.nl Correspondentie kunt u richten aan:

Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein


Indienen van een klacht
Voor het indienen van een klacht bij de NVM is het belangrijk dat u uw klacht duidelijk omschrijft. Voegt u ook kopieën van alle tot dan toe gevoerde correspondentie, bewijzen en andere relevante stukken die de klacht ondersteunen toe aan uw brief. Tevens dient u in uw klacht de volgende gegevens te vermelden: uw naam, adresgegevens en telefoonnummers en de naam en adresgegevens van de betreffende makelaar.

Beoordeling van uw klacht
Er zijn diverse mogelijkheden om een oordeel over een klacht te krijgen. Welke mogelijkheid de voorkeur verdient is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Soms kan een kwestie opgelost worden door het verstrekken van (algemene) informatie. In andere gevallen ligt het meer voor de hand om de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Betalingsgeschillen kunnen vaak het beste door middel van een bindend advies opgelost worden door bijvoorbeeld een geschillencommissie. De afdeling Consumentenvoorlichting behoudt zich het recht voor om te trachten in der minne een voor klager bevredigende oplossing te bereiken. Daarbij is het mogelijk dat afdeling Consumentenvoorlichting uw correspondentie doorzendt naar de betrokken makelaar.


Aan de verschillende vormen van klachtenbeslechting kunnen voor u kosten verbonden zijn.
In onderstaand schema vindt u hier een overzicht van.

Instantie Eerste aanleg Hoger beroep
Behandeling bij NVM Consumentenvoorlichting Gratis Niet van toepassing
Geschil (SGC in Den Haag, consument) € 77,50 Niet van toepassing
Geschil (SGB in Den Haag, professional)< € 500,- (ex BTW) Niet van toepassing
Tuchtzaak € 100,- € 200,-

Tarief 2015. Bovenstaande bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast.